Katalog Argumentów Kredytowych Wiki
(Dodano nową stronę „Umowa indeksowana jest jedną z form umowy kredytu wytworzoną przez sektor bankowy. == Kontrowersje == Umowa”)
Znacznik: VisualEditor
 
Znacznik: VisualEditor
Linia 1: Linia 1:
Umowa indeksowana jest jedną z form umowy kredytu wytworzoną przez sektor bankowy.
+
'''Umowa indeksowana''' jest jedną z form umowy kredytu wytworzoną przez sektor bankowy. Prawidłowa nazwa to umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej.
  +
  +
== Geneza ==
  +
Umowa indeksowana jest wytworem praktyki bankowej, <span>prawdopodobnie </span>spowodowanym chęcią udzielania kredytów dewizowych przez banki nie posiadające zezwoleń dewizowych [TODO Podać żródło!]. Pierwsza wzmianka o tego typu umowie datowana jest na 1993 r. znajdując się w książce KREDYTY - Poradnik dla praktyków<ref><span>Rymka A., </span>KREDYTY - Poradnik dla praktyków, 1993, https://drive.google.com/drive/folders/0ByDcOdN-T_PVYWpleTd2WW9Jbk0?usp=sharing </ref>, gdzie na stronie 128<ref>https://mozilla.github.io/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fcors-anywhere.herokuapp.com%2Fhttps%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fuc%3Fid%3D0ByDcOdN-T_PVOXVHREFTeXN1VVk%26export%3Ddownload#page=6
  +
</ref>, raptem wspomina o kredytach indeksowanych.<blockquote>Jest to stopa procentowa, niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Ten typ oprocentowania nie jest obecnie zbyt szeroko stosowany ze względu na inflację. Występuje przy krótko terminowych kredytach konsumpcyjnych, kredytach indeksowanych lub przy kredytach dewizowych, w których środki zostały uzyskane od banku zagranicznego na bazie stałej stopy procentowej. </blockquote>
   
 
== Kontrowersje ==
 
== Kontrowersje ==
  +
Praktyka bankowa podaje, że umowa indeksowana jest wynikiem ewolucji produktów bankowych <span>[TODO Podać żródło!]</span>, będącą odpowiedzią na niedogodności umowy denominowanej. Podawanym powodem jest potencjalny brak środków wyrażonych w złotych niezbędnych na realizacje celuu umowy. Nie sposób przyjąć takiego wyjaśnienia z uwagi na [[natura umowy kredytu|naturę umowy kredytu]], która udzielając dostępu do ustalonej kwoty kredytu, nie zmusza jednoceśnie do wykorzystania całości dostępnych środków. W przypadku umowy denominowanej wystarczyło więc, aby bank przyznał kredyt w wysokości +10% przewidując wahania kursu walut w najbliższej przyszłości, tak aby ilość środków starczyła na określony w umowie cel zawarcia umowy.
Umowa
 
  +
  +
== Legalność ==
  +
Umowa indeksowane jest uznawana przez praktykę bnakową oraz judykaturę za jedną z możliwych form umowy kredytu.

Wersja z 17:28, 6 lut 2018

Umowa indeksowana jest jedną z form umowy kredytu wytworzoną przez sektor bankowy. Prawidłowa nazwa to umowa kredytu indeksowanego do kursu waluty obcej.

Geneza

Umowa indeksowana jest wytworem praktyki bankowej, prawdopodobnie spowodowanym chęcią udzielania kredytów dewizowych przez banki nie posiadające zezwoleń dewizowych [TODO Podać żródło!]. Pierwsza wzmianka o tego typu umowie datowana jest na 1993 r. znajdując się w książce KREDYTY - Poradnik dla praktyków[1], gdzie na stronie 128[2], raptem wspomina o kredytach indeksowanych.

Jest to stopa procentowa, niezmienna w całym okresie trwania umowy kredytowej. Ten typ oprocentowania nie jest obecnie zbyt szeroko stosowany ze względu na inflację. Występuje przy krótko terminowych kredytach konsumpcyjnych, kredytach indeksowanych lub przy kredytach dewizowych, w których środki zostały uzyskane od banku zagranicznego na bazie stałej stopy procentowej. 

Kontrowersje

Praktyka bankowa podaje, że umowa indeksowana jest wynikiem ewolucji produktów bankowych [TODO Podać żródło!], będącą odpowiedzią na niedogodności umowy denominowanej. Podawanym powodem jest potencjalny brak środków wyrażonych w złotych niezbędnych na realizacje celuu umowy. Nie sposób przyjąć takiego wyjaśnienia z uwagi na naturę umowy kredytu, która udzielając dostępu do ustalonej kwoty kredytu, nie zmusza jednoceśnie do wykorzystania całości dostępnych środków. W przypadku umowy denominowanej wystarczyło więc, aby bank przyznał kredyt w wysokości +10% przewidując wahania kursu walut w najbliższej przyszłości, tak aby ilość środków starczyła na określony w umowie cel zawarcia umowy.

Legalność

Umowa indeksowane jest uznawana przez praktykę bnakową oraz judykaturę za jedną z możliwych form umowy kredytu.