Katalog Argumentów Kredytowych Wiki
Advertisement


Nowacja (łac. novatioodnowienie) – instytucja prawa zobowiązań, czynność prawna prowadząca do umorzenia istniejącego zobowiązania poprzez zastąpienie go nowym stosunkiem obligacyjnym.[1]

Przepis prawa

art.506 Kodeksu cywilnego

Błędne zastosowania

SSO Grzegorz Chmiel dostrzegł nowację w umowie kredytu indeksowanego [2], wywodząc że ten typ umowy bazuje na nowacji [3], [4].

Przypisy

Advertisement