FANDOMNowacja (łac. novatioodnowienie) – instytucja prawa zobowiązań, czynność prawna prowadząca do umorzenia istniejącego zobowiązania poprzez zastąpienie go nowym stosunkiem obligacyjnym.[1]

Przepis prawa

art.506 Kodeksu cywilnego

Błędne zastosowania

SSO Grzegorz Chmiel dostrzegł nowację w umowie kredytu indeksowanego [2], wywodząc że ten typ umowy bazuje na nowacji [3], [4].

Przypisy

  1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowacja
  2. http://orzeczeniabankowe.blogspot.se/2018/02/iii-c-107314.html#179
  3. http://orzeczeniabankowe.blogspot.se/2018/02/iii-c-107314.html#206
  4. http://orzeczeniabankowe.blogspot.se/2018/02/iii-c-107314.html#208