Katalog Argumentów Kredytowych Wiki
Znacznik: VisualEditor
 
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
  +
{{Przepis_prawa|kategoria = prawo prywatne|ustawa = kodeks cywilny|sekcja = TYTUŁ VIII. POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU|obowiązuje = 1964-|nazwa = nowacja|dziedzina = prawo zobowiązań|element = nowacja}}
 
 
'''Art. 506. '''§ 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).
 
'''Art. 506. '''§ 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).
   
§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.
+
§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel od dłużnika weksel lub czek.
  +
 
  +
== Zasada prawa ==
  +
Patrz: [[Nowacja]]

Aktualna wersja na dzień 23:25, 5 lut 2018

Art. 506. § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).

§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel od dłużnika weksel lub czek.

Zasada prawa

Patrz: Nowacja